• Kezdőlap
 • Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Kérjük foglalás előtt olvassa el figyelmesen a PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztatóját, mely az utasok teljes körű tájékoztatásának érdekében, a hatályos jogszabályok alapján készült.

A PARADISO Tours UTAZÁSI IRODA Kft. által az Utasoknak felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti az Utast
Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. felelős.

A PARADISO Tours UTAZÁSI IRODA Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezesi biztosítással rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Utasok által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, az Utasokat hazaszállítsa.

A PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért az Európai Utazási Biztosító Zrt.- vel kötött vagyoni biztosítékot illetően szerződést. Címe:1132 Budapest, Váci út 36-38. Telefonszáma:+36 1/ 452-3313.

A PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztatója

A PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. által ajánlott utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás- együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) korm. rendelet értelmében véve utazási csomag. Az utast az utazási csomagra vonatkozó összes jogosultság megilleti. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. a felelős. A PARADISO Tours Utazási iroda Kft. a hatályos jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek eleget tesz. A kormányrendelet értelmében megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik, mely az utazási iroda fizetésképtelensége esetén az utasok által befizetett összegeket visszatéríti, illetve az utasok hazaszállításáról gondoskodik.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

 • Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • A szerződésben foglalt utazási szolgáltatások teljesítéséért a PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. a felelős.
 • Külföldön lévő utasaink a 20/415-4594-es sürgősségi telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot irodánkkal.
 • Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelés mértéke mreghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre és adott esetben kártérítésre jogosultak.
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot- az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetőek szerződés szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

Amennyiben a PARADISO Tours Utazási Iroda Kft. fizetésképtelenné válik, az Európai Utazási Biztosító Zrt. a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés keretén belül visszafizeti a befizetett előlegeket, gondoskodik a külföldön rekedt utasok hazaszállításáról. Az Utasok ezzel kapcsolatban az Európai Utazási Biztosító (1132 Budapest, Váci út 36-38. Telefon:+36 1/ 452-3313) vagy az illetékes hivatallal vehetik fel a kapcsolatot: Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály, Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Telefonszám: 06-1-458-5612